Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σχετικά με την υπερδιάταση ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;