Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη θνητότητα των ασθενών με ARDS είναι λάθος;