Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιες από τις παρακάτω κλινικές οντότητες έχουν σχετιστεί σαφώς με την ανάπτυξη οξείας πνευμονικής βλάβης ή ARDS;