Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS) είναι λάθος;