Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη φυσιολογική τάση του CO2 στις κυψελίδες είναι αληθής;