Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την τάση του CO2 στο μεικτό εκπνεόμενο αέρα είναι αληθής;