Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το κλάσμα του Ο2 (FiO2) στοv εισπνεόμενο (τραχειακό) αέρα είναι αληθής;