Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ο συντελεστής διάχυσης Ο2, σε σύγκριση με αυτόν του CO2, είναι