Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η έλλειψη φυσιολογικού επιφανειοδραστικού παράγοντα, όπως συμβαίνει στα βρέφη με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (RDS), οδηγεί σε: