Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή σχετικά με τη ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήματος;