Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στη διάρκεια της εισπνοής, καθώς το διάφραγμα συσπάται, η υπεζωκοτική (ενδοπλευρική) πίεση γίνεται: