Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με τη διατοιχωματική πίεση στους πνεύμονες;