Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Όλα τα παρακάτω μπορούν να μειώσουν τη ζωτική χωρητικότητα (VC) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: