Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Το αναπνευστικό σύστημα είναι σε θέση ισορροπίας σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ: