Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η υπερκαπνία επηρεάζει την αναπνοή κυρίως μέσω διέγερσης