Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: