Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Αν αυξηθεί ο αναπνεόμενος όγκος αέρα, ενώ όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά, θα αυξηθεί: