Πρόγραμμα Μαθημάτων

2009 - 2010

Διεξαγωγή Μάθημα Ομιλητής Αρχεία
2010/04/28 Χυλοθώρακασ, Ψευοδχυλοθώρακασ και Σύνδρομο κίτρινων νυχιών Καλομενίδης Ι.
2010/04/28 Πνευμονοθώρακας Στρατάκος Γ.
2010/04/28 Ινοθώρακας Καλομενίδης Ι.
2010/04/21 Υπεζωκοτικές συλλογές σε καρδιαγγειακά νοσήματα Καλομενίδης Ι.
2010/04/21 Υπεζωκοτικές συλλογές σε παθήσεις κάτω του διαφράγματος Καλομενίδης Ι.
2010/04/14 Φυματιώδης υπεζωκοτική συλλογή Καλομενίδης Ι.
2010/04/14 Συλλογή υπεζωκοτικού υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Καλομενίδης Ι.
2010/03/24 Κακοήθες μεσοθηλίωμα υπεζωκότα Καλομενίδης Ι.
2010/03/17 Κακοήθης υπεζωκοτικής συλλογής Καλομενίδης Ι.
2010/03/03 Παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή & εμπύημα θώρακα Καλομενίδης Ι.
2010/02/17 Θωρακικοί σωλήνες Μόσχος Χ.
2010/02/17 Pleural Disease Γιαννακοπούλου
2010/02/17 Θωρακοσκόπηση Στρατάκος Γρ.
2010/02/10 Υπερηχογραφία Θώρακα Μόσχος Χ.
2010/02/03 Παθογένεση και αίτια Υπεζωκοτικών συλλογών Καλομενίδης Ι.
2010/01/27 Πνευμονική Υπέρταση - Παθήσεις Αριστερής Κοιλίας Πολίτης Π.
2010/01/27 Μη αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση Τσαγκάρης Η.
2010/01/20 Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης: Συμβατική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Νέες θεραπευτικές Προσεγγίσεις Ορφανός Σ.
2010/01/20 Πνευμονική Υπερταση: συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή - επεμβατικές θεραπείες Πολίτης Π.
2010/01/13 Πνευμονική Υπέρταση¨Κλινική εικόνα - Διαγνωστική προσέγγιση Πολίτης Π.
2010/01/13 Η παθοφυσιολογία και η κλινική ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης Τσαγκάρης Η.
2009/12/09 Pulmonary-Renal Syndromes Παπίρης Σ
2009/12/02 Pulmonary Langerhans' - Cell Histiocytosis Παπίρης Σ
2009/12/02 Sarcoidosis Παπίρης Σ.
2009/12/02 HP Παπίρης Σ
2009/12/02 Pulmonary Alveolar Proteinosis Παπίρης Σ.
2009/12/02 LAM, A truly orphan disease Παπίρης σ
2009/11/18 Langerhans- Cell Ιστιοκύττωση Παπίρης Σ.
2009/11/18 Πνευμνία εξ υπερευαισθησίας Παπίρης Σ.
2009/11/18 LAM Παπίρης Σ.
2009/11/18 BIP-OP-COP-BOOP Παπίρης Σ.
2009/11/11 IPF Παπίρης Σ.
2009/11/04 Επιδημιολογία & παθογένεση της νέας γρίπης Η1Ν1 Πεφάνης Α.
2009/11/04 Θεραπεία και προφύλαξη Δημόπουλος Γ.