Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Περιστατικό για συζήτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει ένα υπόδειγμα περιστατικού με διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας για συζήτηση στο φροντιστηριακό μάθημα που θα γίνει στις 19/11/2008.

Αντικαταστήστε τις τιμές που έχουν οι δικοί σας ασθενείς και δημιουργήστε το δικό σας περιστατικό.

Όπου σας λείπουν τιμές αφήστε κενό.

Προβλέπω στη συνεργασία σας για να επιτύχει το εγχείρημα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Θ. Βασιλακόπουλος