Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2008 - 2009, αρχίζουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2008 - 2009, αρχίζουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

ΝΕΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 17.45