Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Το μάθημα της Τετάρτης 26 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μη διαθεσιμότητας του Αμφιθεάτρου

Το μάθημα της Τετάρτης 26 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μη διαθεσιμότητας του Αμφιθεάτρου