Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Το νέο website pneumonologia.gr στον αέρα

Το website αυτό παρουσιάζει πληροφορίες και ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας, το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος, ερωτήσεις πνευμονολογίας, επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσιμα links.

Οι βασικοί στόχοι μας είναι:

  • Να διαχυθεί πληροφορία για τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας
  • Να διευκολυνθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων
  • Να διευρυνθούν οι δυνατότητες συνεργασιών