Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Ακτινολογία Θώρακος

4ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

4o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος
27/2-1/3/2015
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα