Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία
Αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

18-19 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα