Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Μηχανικού Αερισμού

5ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό

5ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Tο σεμινάριο μηχανικού αερισμού θα γίνει 22-24 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα