Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Ακτινολογία Θώρακος

3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

3o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος
29-31/03/2013
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα