Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία
17-18 Noεμβρίου 2012
Αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Πρόγραμμα