Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Μηχανικού Αερισμού

4ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό

4ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό
6-8/4/2012,
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα

Φόρμα Εγγραφής


Κόστος Εγγραφής (EUR)
Ειδικευμένοι 240,00+ΦΠΑ
Ειδικευμένοι μέλη ΕΠΕ ή ΕΕΕΘ
210,00+ΦΠΑ
Ειδικευόμενοι- Εξειδικευόμενοι
180,00+ΦΠΑ
Νοσηλευτές-Φυσικοθεραπευτές 150,00+ΦΠΑ
Παρακολούθηση μιας ημέρας 100,00+ΦΠΑ