Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Ακτινολογία Θώρακος

2ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

2o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος
9-11/03/2012,
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα

Φόρμα Εγγραφής


Κόστος Εγγραφής (EUR)
Εγγραφή 250,00+ΦΠΑ