Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Μηχανικού Αερισμού

3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό

3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στο Μηχανικό Αερισμό
25-27/02/2011,
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα

Φόρμα Εγγραφής


Κόστος Εγγραφής (EUR)
Ειδικευμένοι 200,00+ΦΠΑ
Ειδικευόμενοι 150,00+ΦΠΑ
Νοσηλευτές 100,00+ΦΠΑ
Φυσιοθεραπευτές 100,00+ΦΠΑ