Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ & ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
«ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
& ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
3Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Γ’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

1. Darcy Marciniuk – Professor, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada

2. Robert D. Levy – Professor, University of British Columbia, Vancouver, Canada

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ 25/5/2010 (Αμφιθέατρο Σισμανόγλειου Νοσοκομείου)

Προεδρείο: Β. Πολυχρονόπουλος – Σ. Μιχαηλίδης

17.00 – 17.45 Optimizing management of mild COPD – D. Marciniuk

17.45 – 18.30 Challenges in pulmonary hypertension diagnosis and treatment – R.D. Levy

18.30 – 18.45 Διάλειμμα

18.45 – 19.30 Practical Pulmonary Rehabilitation in COPD – D. Marciniuk

19.30 – 20.15 Overview in lung transplantation - R.D. Levy

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5/2010 (Αμφιθέατρο ΝΝΘΑ Σωτηρία)

Προεδρείο: Ε. Κοσμάς – Μ. Τουμπής

17.00 – 17.45 Optimizing management of mild COPD – D. Marciniuk

17.45 – 18.30 Challenges in pulmonary hypertension diagnosis and treatment – R.D. Levy

18.30 – 18.45 Διάλειμμα

18.45 – 19.30 Practical Pulmonary Rehabilitation in COPD – D. Marciniuk

19.30 – 20.15 Overview in lung transplantation -R.D. Levy