Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Tο μάθημα στις 24/2 θα αναβληθεί λόγω της απεργίας και των προβλημάτων στις μετακινήσεις

Tο μάθημα στις 24/2 θα αναβληθεί λόγω της απεργίας και των προβλημάτων στις μετακινήσεις.