Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Μηχανικού Αερισμού

2ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αερισμού

2o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Αερισμού
26-28/02/2010,
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Πρόγραμμα

Τρόπος Εγγραφής


Κόστος Εγγραφής (EUR)
Ειδικευμένοι 200,00+ΦΠΑ
Ειδικευόμενοι 150,00+ΦΠΑ
Νοσηλευτές 100,00+ΦΠΑ
Φυσιοθεραπευτές 100,00+ΦΠΑ
Σε Αναμονή Ειδικότητας 50,00+ΦΠΑ