Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2009 - 2010, αρχίζουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Πνευμονολογίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2009 - 2010, αρχίζουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

ΝΕΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 17.45

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Αφίσα Ανακοίνωσης των Μαθημάτων 2009-2010