Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης στην Πνευμονολογία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα μικρό βοήθημα, για όποιον θέλει να εκτιμήσει τις γνώσεις του στην Πνευμονολογία, αλλά και να "εκπαιδευτεί" όποτε έχει χρόνο και διάθεση.

Η δημιουγρία του βιβλίου ήταν καρπός των μαθημάτων Πνευμονολογίας που διοργάνωσαν οι Πνευμονολογικές Κλινικές και το Τμήμα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Α' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 2005-2006.

 1. Η μέγιστη εισπνευστική ροή επέρχεται όταν
 2. Ο συντελεστής διάχυσης Ο2, σε σύγκριση με αυτόν του CO2, είναι
 3. Η αντίσταση των αεραγωγών μπορεί να μειωθεί με
 4. Σε ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις είναι τυπική η μείωση της τάσης του αρτηριακού Ο2;
 5. Στη διάρκεια του ανεξάρτητου από προσπάθεια τμήματος μίας δοκιμαίας βίαιης ζωτικής χωρητικότητας (FVC), ο ρυθμός εκπνευστικής ροής
 6. Ο όγκος του αέρα στους πνεύμονες στο τέλος μίας φυσιολογικής εκπνοής ονομάζεται
 7. Η κύρια περιοχή αντίστασης των αεραγωγών στη διάρκεια της αναπνοής βρίσκεται
 8. Ένας ασθενής με περιοριστική πνευμονική νόσο (RLD) κατά κανόνα έχει
 9. Με την αναπνοή ποιου από τα παρακάτω μίγματα αερίων είναι μεγαλύτερος ο όγκος του Ν2 που είναι διαλυμένο στα υγρά του σώματος;
 10. Αν αυξηθεί ο αναπνεόμενος όγκος αέρα, ενώ όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά, θα αυξηθεί:
 11. Ο αερισμός των κυψελίδων ισούται με
 12. Η υπερκαπνία επηρεάζει την αναπνοή κυρίως μέσω διέγερσης
 13. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις η τάση του φλεβικού Ο2 είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό;
 14. Το αναπνευστικό σύστημα είναι σε θέση ισορροπίας σε όλες τις παρακάτω καταστάσεις ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
 15. Όλα τα παρακάτω μπορούν να μειώσουν τη ζωτική χωρητικότητα (VC) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
 16. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με τη διατοιχωματική πίεση στους πνεύμονες;
 17. Στη διάρκεια της εισπνοής, καθώς το διάφραγμα συσπάται, η υπεζωκοτική (ενδοπλευρική) πίεση γίνεται:
 18. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή σχετικά με τη ενδοτικότητα του αναπνευστικού συστήματος;
 19. Η έλλειψη φυσιολογικού επιφανειοδραστικού παράγοντα, όπως συμβαίνει στα βρέφη με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (RDS), οδηγεί σε:
 20. Ασθενής 47 ετών υφίσταται αμφοτερόπλευρη βλάβη των φρενικών νεύρων μετά από χειρουργική επέμβαση στο μεσοθωράκιο. Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές;
 21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το κλάσμα του Ο2 (FiO2) στοv εισπνεόμενο (τραχειακό) αέρα είναι αληθής;
 22. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την τάση του CO2 στο μεικτό εκπνεόμενο αέρα είναι αληθής;
 23. Η μείωση του τοπικού (περιοχικού) αερισμού των κυψελίδων σχετίζεται με
 24. Το κύριο σημείο υποαερισμού είναι
 25. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη φυσιολογική τάση του CO2 στις κυψελίδες είναι αληθής;
 26. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS) είναι λάθος;
 27. Ποιες από τις παρακάτω κλινικές οντότητες έχουν σχετιστεί σαφώς με την ανάπτυξη οξείας πνευμονικής βλάβης ή ARDS;
 28. Άνδρας ηλικίας 41 ετών ανέπτυξε Gram-αρνητική σηψαιμία που οδήγησε σε συστηματική υπόταση, κλινικές ενδείξεις σηπτικής καταπληξίας και σε ανάπτυξη αμφοτερόπλευρων πνευμονικών διηθήσεων που συμφωνούν με ARDS. Ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή/σωστές σχετικά με το οφειλόμενο σε σηψαιμία ARDS;
 29. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη θνητότητα των ασθενών με ARDS είναι λάθος;
 30. Ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ασθενών με ARDS είναι σωστή/σωστές;
 31. Σχετικά με την υπερδιάταση ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;
 32. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με τις μη αποτελεσματικές (να διεγείρουν τον αναπνευστήρα) εισπνευστικές προσπάθειες;
 33. Η σχέση οισοφαγείου πίεσης - πίεσης ελαστικής επαναφοράς του πνεύμονος λαμβάνεται:
 34. Θεωρητικά, πότε είναι σωστότερο, να εφαρμοστεί εξωγενής PEEP σε ασθενή με ΧΑΠ;
 35. Τί είναι αληθές για την NEP;
 36. Σχετικά με τη σπιρομετρία, ποια/ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;
 37. Οι σπιρομετρικοί δείκτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόφραξη και τον περιορισμό των αεραγωγών. Σχετικά με τη σπιρομετρηση, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
 38. Σχετικά με την ικανότητα διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα (DLCO), ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;
 39. Στη δοκιμασία DLCO μονής αναπνοής, ο VA υπολογίζεται από:
 40. Για να θεωρείται αποδεκτή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ATS/ERS, η εισπνεόμενη VC των αερίων δοκιμής στη διάρκεια της δοκιμασίας DLCO μονής αναπνοής θα πρέπει:
 41. Ποιό από τα ακόλουθα είναι σωστό σχετικά με τον καθορισμό των πνευμονικών όγκων;
 42. Σχετικά με την άσκηση και τη καρδιαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, καθορίστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
 43. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος σχετικά με τη φυσιολογία της άσκησης και τον αερισμό;
 44. Στον πληθυσμογράφο σώματος, οι μεταβολές της κυψελιδικής πίεσης που προκαλούνται από τη συμπίεση και αποσυμπίεση των πνευμόνων εκτιμώνται μέσω:
 45. Στις περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες, ποιο τμήμα των πνευμονικών όγκων δεν είναι μειωμένο;
 46. Η χορήγηση αναισθησίας σε ύπτια θέση επηρεάζει μετά πάροδο 1 ώρας τη σχέση πίεσης-όγκου:
 47. Ποιο από τα κατωτέρω είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για επιπλοκές από το αναπνευστικό μετά από επεμβάσεις κοιλίας;
 48. Η λοβεκτομή επιτρέπεται όταν:
 49. Η μετεγχειρητική δυσλειτουργία των αναπνευστικών μυών οφείλεται σε:
 50. Οι μηχανισμοί ατελεκτασίας είναι:
 51. Στην γαλακτική οξέωση:
 52. Στην μεταβολική οξέωση η φυσιολογική αναπνευστική αντιρρόπηση είναι:
 53. Σε τυχαίο δείγμα ούρων σε ασθενή με μεταβολική οξέωση από δηλητηρίαση με μεθανόλη:
 54. Η PCO2 στα ούρα που έχουν pΗ = 5,7 και PCO2 αίματος 45 mmHg είναι:
 55. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αιτία μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων:
 56. Για κάθε οξεοβασική διαταραχή που αναφέρεται παρακάτω, επιλέξτε το κατάλληλο ζεύγος τιμών [HCO3-] και τάσης του CO2.
 57. Συλλέγονται τα εξής δεδομένα από έναν ασθενή 27 ετών: pH = 7,50, [HCO3–] = 38 mmol/L, PO2 = 80 mmHg. Βάσει αυτών των ευρημάτων, ποια είναι η αναμενόμενη τάση CO2 (PCO2) γι’ αυτόν τον ασθενή;
 58. Ένας αγχώδης άνδρας 27 ετών εξετάζεται στα επείγοντα και λαμβάνονται οι εξής τιμές αρτηριακού αίματος:
 59. Μία γυναίκα 32 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με υποψία μερικώς αντισταθμισμένης αναπνευστικής οξέωσης. Ποια από τις ακόλουθες ομάδες εργαστηριακών αποτελεσμάτων θα επιβεβαίωνε αυτή την υποψία;
 60. Για κάθε ασθενή που περιγράφεται παρακάτω, επιλέξτε την ομάδα τιμών αρτηριακού αίματος που ταιριάζει καλύτερα με την οξεοβασική κατάσταση του ασθενούς:
 61. Ο προσδιορισμός του μονοξειδίου του αζώτου στους ασθματικούς γίνεται:
 62. Για την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων είναι απαραίτητη:
 63. Η κύρια χημειοτακτική κυτταροκίνη για τα ηωσινόφιλα στο άσθμα είναι η:
 64. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στο βλεννογόνο των ασθματικών είναι όλα εκτός από τα:
 65. Στο συμπύκνωμα εκπνεομένου αέρα ποιο μόριο δεν μετράται στους ασθματικούς;
 66. Ασθενής με άσθμα εμφανίζει ημερήσια συμπτώματα 3 φορές την εβδομάδα, νυχτερινά συμπτώματα 1 φορά το μήνα και FEV1 68% της προβλεπομένης. Ποια είναι η σοβαρότητα του άσθματος;
 67. Σε τι περίπου ποσοστό ασθενείς με χρόνια ρινίτιδα εμφανίζουν άσθμα;
 68. Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελούν θεραπεία για την αλλεργική ρινίτιδα;
 69. Ασθενής με άσθμα εμφανίζει ημερήσια και νυχτερινά συμπτώματα 3 φορές το μήνα και FEV1 98% της προβλεπομένης. Ποια είναι η σοβαρότητα του άσθματος;
 70. Σε τι περίπου ποσοστό ασθενείς με άσθμα εμφανίζουν ρινίτιδα;
 71. Ποια κατηγορία φαρμάκου ελέγχει την βρογχική υπερευαισθησία;
 72. Η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χορήγησης β2-διεγερτών και εισπνεόμενων στεροειδών οφείλεται:
 73. Ασθενής με ιστορικό δύσκολου μη ατοπικού άσθματος παραπονείται για μη ανταπόκριση σε αγωγή με εισπνεόμενα στεροειδή σε υψηλές δόσεις και μακράς δράσης β2-διεγέρτες. Λαμβάνει συχνά στεροειδή per os. ΔFEV1 8% στη βρογχοδιαστολή. Είναι κορτικοεξαρτώμενος; Τι θα κάνετε;
 74. Ποιο από τα παρακάτω κύτταρα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της κυτταρικής φλεγμονής του παρεγχύματος στην ΧΑΠ;
 75. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για τις TIMPs;
 76. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω ως σωστό ή λάθος:
 77. Αναφορικά με το έργο της αναπνοής στους ασθενείς με ΧΑΠ και οξεία παρόξυνση ποιο είναι αυξημένο;
 78. Σε ασθενής με ΧΑΠ ποιος είναι ο καλύτερος δείκτης υπερδιάτασης;
 79. Στο εμφύσημα η απαιτούμενη πίεση για την ελαστική παραμόρφωση του αναπνευστικού συστήματος είναι:
 80. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σχετικά με τους περιφερικούς σκελετικούς μύες ασθενών με ΧΑΠ;
 81. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό σχετικά με τους ασθενείς με ΧΑΠ;
 82. 57 ετών καπνιστής 35 py με ΧΑΠ. Έχει δύσπνοια στην κόπωση και βήχα παραγωγικό. Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC 65%. - FEV1 81% μετά βρογχοδιαστολή, sat 97%. - Α/α θώρακος χωρίς παθολογικά ευρήματα. - Καρδιολογικός έλεγχος χωρίς ευρήματα. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες;
 83. 67 ετών καπνιστής 45 py. Παρουσιάζει δύσπνοια στην κόπωση και βήχα παραγωγικό. Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC 55%. - FEV1 61% μετά βρογχοδιαστολή. - Α/α θώρακος χωρίς ευρήματα. - Καρδιολογικός έλεγχος χωρίς ευρήματα. - BMI 19kg/m2. - Δεν έχει εισαχθεί ποτέ στο νοσοκομείο. - Χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια: sat 97%. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες;
 84. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά και ποια λάθος:
 85. 49 ετών καπνιστής 45py με ΧΑΠ και ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό. - Διαλείποντα αραιά συμπτώματα με κατ’ επίκληση αγωγή. - Σπιρομέτρηση FEV1/ FVC 65%. FEV1 91% μετά βρογχοδιαστολή προ μηνός. - Από 48ώρου βήχας με αύξηση εκκρίσεων και αλλαγή χροιάς πτυέλων καθώς και ήπια δύσπνοια στην κόπωση Sat 94%. - Κλινικά μουσικοί ρόγχοι από εκκρίσεις. Χωρίς σφαγίτιδες και οιδήματα κάτω άκρων. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες;
 86. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για P.aeruginosa σε ασθενείς με ΧΑΠ;
 87. 59 ετών καπνιστής 45py με ΧΑΠ σταδίου ΙΙΙ. Συνοδός χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Χωρίς χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Αναφέρει επιδεινούμενη δύσπνοια με αλλαγή της απόχρεμψης από 3ημέρου. Αέρια αίματος PaO2 64mmHg PaCO2 44mmHg pH 7,43. Κλινικά: μουσικοί ρόγχοι από εκκρίσεις, οιδήματα κάτω άκρων, ηπια χρήση επικουρικών μυών. ΑΠ 135/80, σφύξεις 91/min, αναπνοές 24/ min. Σε ποιο επίπεδο παρόξυνσης ανήκει;
 88. Στο Pressure support ο γιατρός πρέπει να επιλέξει τα εξής settings:
 89. Πότε θα χρησιμοποιήσω μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (NIV);
 90. Το ποσοστό αποτυχίας του NIV στην υπερκαπνική ΧΑΠ αυξάνει:
 91. Η θεραπεία εκλογής για τη μαζική αιμόπτυση που επιμένει σε ασθενή με βρογχεκτασίες είναι:
 92. Σχετικά με τον ακτινολογικό έλεγχο στις βρογχεκτασίες ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
 93. Δύο από τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση βρογχεκτασιών:
 94. Ενδείξεις για συστηματική χορήγηση γ-σφαιρίνης:
 95. Ενδείξεις χορήγησης εισπνεόμενης DNAσης:
 96. Σε ποιο από τα παρακάτω νοσήματα είναι απολύτως τεκμηριωμένη η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση:
 97. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις θα συστήνατε φυσικοθεραπεία:
 98. Η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα από μη ιατρικό προσωπικό:
 99. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:
 100. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: