Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία 

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία Αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 18-19 Ιανουαρίου 2014

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία 

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία

17-18 Noεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

1ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία 

1ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία

7-8/05/2011, 1o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Οξεοβασική Ισορροπία - Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"