Μεταπτυχιακά Σεμινάρια στην Ακτινολογία Θώρακος

4ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος 

4ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

27/2-1/3/2015, 4o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος - Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος 

3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

29-31/03/2013, 3o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος - Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

2ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος 

2ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

9-11/03/2012, 1o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος - Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

1ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος 

1ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος

15-16/01/2011, 1o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος - Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"